ข่าวประชาสัมพันธ์

งานกีฬาประเพณีสาธารณสุขศรีสะเกษ ครั้งที่ 30
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 - 7 กรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดรายการ อัตรา …
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการดีๆแบบนี้ ห้ามพลาด
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลกันทรลักษ์ขอขอบคุณโครงการ RABBIT SKY ที่บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ด…

จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏืบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ …
ข่าวกิจกรรม
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ทางจังหวัดศรีสะเกษและอำเภอกันทรลักษ์ ได้จัด กิจกรรม "วิวาห์พาฝัน รับตะวันส…
ข่าวกิจกรรม
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 คณะนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิ…

Link หน่วยงาน