ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 กรกฏาคม 2561 ได้ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส บ.โนนสำ…
ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ได้รับเกียรติจาก นพ.พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง (รองนายแพทย…
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ได้จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ซึ่งตรงกับวัน…
ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวอาศัยอำนาจตามป…

จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ รับการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา มาตรฐานงานอาชีวอนามั…
ข่าวกิจกรรม
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสร้างวินัยเชืงบวก ใ…
ข่าวกิจกรรม

Link หน่วยงาน