ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่ิอวันที่ 16 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ได้รับมอบเกียรติบัตรจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล…
ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ โดยมี นางมาลี จงธนากร ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง…

จัดซื้อจัดจ้าง

Link หน่วยงาน