ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ นำโดย ทพญ.มาลี จงธนากร(รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์)…
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ นำโดย ทพญ.มาลี จงธนากร(รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์)…
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ร่วมกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจ…
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลกันทรลักษ์ โดย นพ.บัณฑูร ลวรัตนากร (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์) และคณะกรรมการบริหารโรงพ…

จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
โรงพยาบาลกันทรลักษ์ โดย นพ.บัณฑูร บวรัตนากร (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์) นำคณะกรรมการบริหารโรงพย…
ข่าวกิจกรรม
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ รับการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา มาตรฐานงานอาชีวอนามั…
ข่าวกิจกรรม
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสร้างวินัยเชืงบวก ใ…

Link หน่วยงาน