ที่อยู่ ที่ตั้ง รายละเอียดการติดต่อ

HOSPITAL ADDRESS AND CONTACT

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ตั้งอยู่ที่ 446 หมู่ 5 ถนนดำรงค์สถิต ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เบอร์โทรศัพท์ : 045-662121-5

เบอร์แฟกซ์ : 045-661664

E-mail : ktlhospital@hotmail.com