การพัฒนารูปแบบการบันทึกเพื่อการรับส่ง-เวรการดูแลมารดาและทารกที่ถูกต้อง ครบถ้วน

  • กรกฎาคม 17, 2017
  • admin
  • HCA

ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบการบันทึกเพื่อการรับส่ง-เวรการดูแลมารดาและทารกที่ถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา ตึกพิเศษ 114 เตียง โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้ผลิตผลงาน นางฉัฎฌกร ชัยสูงเนิน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงาน
E-Mail: oum_sukkho@hotmail.com มือถือ 094-530-0146 ID Line:………………………………………

 

Leave a Comment