ผลงานทางวิชาการโรงพยาบาลกันทรลักษ์

การพัฒนารูปแบบการบันทึกเพื่อการรับส่ง-เวรการดูแลมารดาและทารกที่ถูกต้อง ครบถ้วน

ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบการบันทึกเพื่อการรับส่ง-เวรการดูแลมารดาและทารกที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตึกพิเศษ 114 เตียง โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ผลิตผลงาน นางฉัฎฌกร ชัยสูงเนิน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงาน E-Mail: oum_sukkho@hotmail.com มือถือ 094-530-0146 ID Line:………………………………………  
รายละเอียดเพิ่มเติม

สื่อการสอนคุณแม่หลังคลอดยุคไทยแลนด์ 4.0

ผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม ชื่อผลงานนวัตกรรม สื่อการสอนคุณแม่หลังคลอดยุคไทยแลนด์ 4.0 ผู้ผลิตผลงาน นางสาววิไลวรรณ ศิลชาติ สถานที่ติดต่อ ตึกพิเศษ 114 เตียง รพ.กันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ Email: yingnoi_s@hotmail.com มือถือ 085-4964119 ID line: s_wilaiwan
รายละเอียดเพิ่มเติม