ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงพยาบาลกันทรลักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประม…
ข่าวประชาสัมพันธ์
#ทีมพยาบาลโรงพยาบาลกันทรลักษ์2560 #KTLNURSE2017
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ เนื่องในโอกาสที่ได้เข้าร่วม…
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร้านมะลีวัลย์, ร้านคลาสสิค(พังงา), ร้านเจริญผลบริจาคเก้าอี้ จำนวน18ตัว ให้โรงพยาบาลกันทรลักษ์ วันที่…

จัดซื้อจัดจ้าง

Link หน่วยงาน