กิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 27/07/2561

วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ร่วมกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 จัดโดยเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ในการนี้มีนายสมเกียรติ ศรีขาว (นายอำเภอกันทรลักษ์) เป็นประธานในพิธี

  • กรกฎาคม 27, 2018
  • Max