กิจกรรมวันพยาบาลสากล โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ประจำปี 2561

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ได้จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการในวันนี้มีการวัดมวลกายให้แก่ผู้ป่วย ณ บริเวณแผนกผู้ป่วยนอก และออกเยี่ยมผู้ป่วยและเสริมพลังให้กำลังใจกับพ่อ แม่ ผูดูแล ดญ.ศิริลักษณ์ ศิริชนะ

  • พฤษภาคม 10, 2018
  • Max