ขอแสดงความยินดีกับท่าน นพ.บัณฑุร ลวรัตนากร เนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์