ขอแสดงความยินดีกับท่าน นพ.บัณฑูร ลวรัตนากร เนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์