คุณโสภิณ ศิวาโมกข์ บริจาคเงิน จำนวน 11,000 บาท แก่โรงพยาบาลกันทรลักษ์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 คุณโสภิณ ศิวาโมกข์ บริจาคเงิน จำนวน 11,000 บาท แก่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ โดยมี ทพญ.มาลี จงธนากร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ เป็นผู้รับมอบ

  • กุมภาพันธ์ 26, 2018
  • Max