ต้อนรับหน่วยทหารพรานกองทัพภาคที่ 2

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ โดย นพ.บัณฑูร บวรัตนากร (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์) นำคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ร่วมต้อนรับหน่วยทหารพรานกองทัพภาคที่ 2 เนื่องในโอกาสที่มาขอขอบคุณโรงพยาบาลกันทรลักษ์ที่ได้สนับสนุนและทำคุณประโยชน์ให้กับหน่วยทหารพรานกองทัพภาคที่ 2 และมอบใบเกียรติบัตร

  • กรกฎาคม 31, 2018
  • Max