ต้อนรับ แพทย์ทหารจากญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสที่ได้มาศึกษาดูงานเรื่องโรคเขตร้อนในเขตพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์

  • มีนาคม 22, 2018
  • Max