#ทีมพยาบาลโรงพยาบาลกันทรลักษ์2560 #KTLNURSE2017

#ทีมพยาบาลโรงพยาบาลกันทรลักษ์2560 #KTLNURSE2017