รับการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา มาตรฐานงานอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานวิศวกรรมเครื่อมือแพทย์ จากสำนักสนับสนุนบริการเขตสุขภาพที่ 10

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ รับการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา มาตรฐานงานอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานวิศวกรรมเครื่อมือแพทย์ จากสำนักสนับสนุนบริการเขตสุขภาพที่ 10

  • พฤษภาคม 11, 2018
  • Max