รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดศรีสะเกษ

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ โดย นพ.บัณฑูร ลวรัตนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ นำคณะเจ้าหน้าที่ พอ.สว.โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ร่วม รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
เสด็จฯ เยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดศรีสะเกษ วันจันทร์ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

  • ธันวาคม 12, 2017
  • Max