หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส บ.โนนสำราญ ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 4 กรกฏาคม 2561 ได้ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส บ.โนนสำราญ ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายธงชัย เจริญพานิชย์กุล(รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ) เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นางเพชราภรณ์ คำเอี่ยมรัตน์ (รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ) และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอกันทรลักษ์ นำโดย นายสมเกียรติ ศรีขาว (นายอำเภอกันทรลักษ์) ทพญ.มาลี จงธนากร (รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์) นายปัญญา พละศักดิ์ (สาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์) และหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆ ในการนี้ ทาง คปสอ.กันทรลักษ์ ได้นำคณะแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร แพทย์แผนไทย และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ออกให้บริการด้านการรักษาต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เน้นการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนห่างไกลและถิ่นทุรกันดาร ได้เข้าถึงการรับบริการรักษาพยาบาล ตลอดจนถึงการบริการด้านอื่นๆ

  • กรกฎาคม 5, 2018
  • Max