สวัสดีปีใหม่ ปี 2561

หน่วยงานราชการ อำเภอกันทรลักษ์ มา สวัสดีปีใหม่ ปี 2561 โรงพยาบาลกันทรลักษ์