สวัสดีปีใหม่ ปี 2561

บริษัท ที.ที.คอม จํากัด สาขา ศรีสะเกษ มาสวัสดีปีใหม่ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ วันที่ 27 ธันวาคม 2560