สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ เนื่องในโอกาสที่ได้เข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงสถานประกอบการ ในโครงการ”สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” ระดับดี ประจำปี2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงพยาบาลกันทรลักษ์
เนื่องในโอกาสที่ได้เข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงสถานประกอบการ ในโครงการ”สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” ระดับดี ประจำปี2559

  • พฤษภาคม 30, 2017
  • Max