โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสร้างวินัยเชืงบวก ให้เป็นเด็ก เก่ง ดี มีความสุข โดยครอบครัวมีส่วนร่วม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสร้างวินัยเชืงบวก ให้เป็นเด็ก เก่ง ดี มีความสุข โดยครอบครัวมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมบุญประภัสร์ 1 ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ โรงพยาบาลกันทรลักษ์

  • พฤษภาคม 8, 2018
  • Max