โครงการเยี่ยมยาม ยามแลง สร้างแปงชุมชน โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (นายธวัช สุระบาล) ณ บ้านด่าน ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

  • มีนาคม 23, 2018
  • Max