โรงพยาบาลกันทรลักษ์รับการประเมิน Ranking รอบที่2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2560 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560