โรงพยาบาลกันทรลักษ์ได้รับประกาศนียบัตรโรงพยาบาลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับพัฒนา

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ได้รับประกาศนียบัตรโรงพยาบาลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับพัฒนา มอบโดยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี