โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ณ สนามกีฬากลางอำเภอกันทรลักษ์ โดยมีท่านนายอำเภอกันทรลักษ์ นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว เป็นประธานในพิธี