โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านแก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 24 พฤภาคม 2560