ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และคณะ วันที่ 19 ธันวาคม 2560

     

  • ธันวาคม 20, 2017
  • Max