ขอแสดงความยินดี

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ โดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ นพ.บัณฑุร ลวรัตนากร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่
1.คุณประภา พิทักษา เภสัชกรชำนาญการพิเศษ(หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ) ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฏไทย(ป.ม.)
2.คุณศิริวรรณ เจริญโรจนชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ)ได้รับรางวัลคนดีศรีกันทรลักษ์ ประจำปี 2560

  • พฤศจิกายน 9, 2017
  • Max