ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ด้วยโรงพยาบาลกันทรลักษ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารลูกจ้าง เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1 พยาบาลวิชาชีพ     จำนวน 5 อัตรา
2 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  จำนวน 2 อัตรา
3 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา
4 เจ้าพนักงานเวชสถิติ  จำนวน 1 อัตรา
5 ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  จำนวน 1 อัตรา
6 พนักงานช่วยเหลือคนไข้     จำนวน 10 อัตรา
7 พนักงานบริการ     จำนวน 13 อัตรา
8 พนักงานขับรถ     จำนวน 1 อัตรา

  • กันยายน 7, 2018
  • admin