รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำโรงพยาบาลกันทรลักษ์

ด้วยโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารลูกจ้าง เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก โดยมีตำแหน่งดังต่อไปนี้

นักจิตวิทยา 1 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10 อัตรา
พนักงานบริการ 9 อัตรา
พนักงานบริการ ปฎิบัติงานที่กลุ่มงานเทคนิคบริการ 3 อัตรา
พนักงานบริการ ปฎิบัติงานที่กลุ่มงานการจัดการ 3 อัตรา
พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 อัตรา

รายละเอียดการรับสมัคร ดาวโหลด
ใบสมัคร ดาวโหลด

  • เมษายน 18, 2018
  • admin