ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 307/2561 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้

  • พฤศจิกายน 1, 2018
  • admin