ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์

จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์สำหรับใช้งานในโรงพยาบาลกันทรลักษ์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,360,000 บาท ตามเอกสารรายละเอียดที่แนบมา