ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแยกชิ้นส่วนแบบ Inverter พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 รายการ

จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแยกชิ้นส่วนเป็นแบบ Inverter พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 รายการ ของโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,112,300.00 บาท ตามรายการที่แนบมา