ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของโรงพยาบาลกันทรลักษ์

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ โดย โรงพยาบาลกันทรลักษ์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดประจำปี 2560 จำนวน 7 กลุ่ม 42 รายการ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

  • กันยายน 5, 2018
  • admin