ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ

จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการเป็นเงินทั้งสิ้น 2,544,000 บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการดังนี้

  1. ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่
  2. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 12 หลีด พร้อมระบบประมวลผลจัดเก็บ Dicom หรือ ส่งเข้าระบบ PACS
  3. เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ
  4. ตู้เย็นเก็บลาสมาขนาดกลาง

เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

  • กรกฎาคม 6, 2017
  • admin