ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ วงเงิน 6,589,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดศรีสะเกษ โดยโรงพยาบาลกันทรลักษ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,589,000 บาท(หกล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

 1. เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน(แบบ ก3 ไก)     จำนวน 15 เตียง
 2. เครื่องติดตามสัญญาณชีพแบบอัตโนมัติ NIBP(SPO2 EKG, NIBP)      จำนวน 10 เครื่อง
 3. เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ INFUSION PUMP     จำนวน 27 เครื่อง
 4. เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแบบกระบอกฉีดยา SYRING PUMP    จำนวน 5 เครื่อง
 5. เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ ขนาด 300 MA    จำนวน 1 เครื่อง
 6. เครื่องเอ็กซเรย์แบบ Intraoral พร้อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพถ่ายรังสีแบบ Digital    จำนวน 1 เครื่อง
 7. รถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง      จำนวน 10 คัน
 8. รถเข็นเปลนอนผู้ป่วย     จำนวน 10 คัน
 9. เครื่องช่วยหายใจแบบควบคุมปริมาตรแบบเคลื่อนที่(Mobile)     จำนวน 4 เครื่อง
 10. เครื่องปั่นตกตะกอน(Centrifuge)     จำนวน 1 เครื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 • สิงหาคม 8, 2018
 • admin