ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดศรีสะเกษ โดยโรงพยาบาลกันทรลักษ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,302,000บาท(หนึ่งล้านสามแสนสองพันบาทถ้วน)ตามรายการ ดังนี้
1. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
2. เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง
3. หม้อต้มแผ่นความร้อน จำนวน 1 หม้อ
4. เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
5. หม้อแช่พาราฟิน จำนวน 1 หม้อ
6. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถึ่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ตุลาคม 10, 2018
  • admin