ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์

จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า จำนวน 1 ชุด 500 กิโลวัตต์ ซื่งรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

  • กันยายน 11, 2017
  • admin