ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ วงเงิน 6,800,000 บาท

จังหวัดศรีสะเกษ โดยโรงพยาบาลกันทรลักษ์ มีความประสงค์จะประกวดราชาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 6,800,000 บาท
1. ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยแหล่งกำเนิดแสง LED 4 หลอด จำนวน 1 ชุด
2. เครื่องจี้ห้ามเลือดความถี่สูงพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

  • มิถุนายน 15, 2018
  • admin