ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 145 รายการ

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค สำหรับผู้ป่วยในของโรงพยาบาลกันทรลักษ์ จำนวน 145 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์(E-bidding) ตามรายการที่แนบมา

ดาวโหลดเอกสาร