ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ชุด

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,550,000.00 บาทตามรายการดังนี้

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า จำนวน 1 เครื่อง 500 กิโลวัตต

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวโหลดเอกสารได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง