ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 140 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 4,400,000 บาท

จังหวัดศรีสะเกษ โดยโรงพยาบาลกันทรลักษ์ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคสำหรับผู้ป่วยในของโรงพยาบาลกันทรลักษ์ จำนวน 140 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,400,000.00 บาท (สี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน) ตามรายการเอกสารแนบมา

 

ลงประกาศวันที่ 20 -27 สิงหาคม 2561

  • สิงหาคม 20, 2018
  • admin