ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดศรีสะเกษมีความประสงค์ ประวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ วงเงินจัดซื้อ 3,550,000 บาท(สามล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) งบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามได้ตามลิ้ง

ดาวโหลดประกาศจังหวัด

ดาวโหลดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

  • มิถุนายน 21, 2017
  • admin