ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ โดยโรงพยาบาลกันทรลักษ์  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,589,000 บาท(หกล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้
1. เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน(แบบ ก3 ไก)     จำนวน 15 เตียง

2. เครื่องติดตามสัญญาณชีพแบบอัตโนมัติ NIBP(SPO2 EKG, NIBP)         จำนวน 10 เครื่อง

3. เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ INFUSION PUMP    จำนวน 27 เครื่อง

4. เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแบบกระบอกฉีดยา SYRING PUMP     จำนวน 5 เครื่อง

5.  เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ ขนาด 300 MA    จำนวน 1 เครื่อง

6. เครื่องเอ็กซเรย์แบบ Intraoral พร้อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพถ่ายรังสีแบบ Digital   จำนวน  1  เครื่อง

7.  รถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง    จำนวน  10  คัน

8.  รถเข็นเปลนอนผู้ป่วย    จำนวน  10  คัน

9.  เครื่องช่วยหายใจแบบควบคุมปริมาตรแบบเคลื่อนที่ (Mobile)    จำนวน  4  เครื่อง

10.  เครื่องปั่นตกตะกอน (Centrifuge)   จำนวน  1  เครื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

  • มิถุนายน 26, 2018
  • admin