ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,800,000.00 บาท(หกล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้
1. ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยแหล่งกำเนิดแสง LED 4 หลอด    จำนวน 1 ชุด
2. เครื่องจี้ห้ามเลือดความถี่สูงพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้า     จำนวน 1 เครื่อง
โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

  • มิถุนายน 27, 2018
  • admin