ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคลากร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ 2560 ณ โรงพยาบาลกันทรลักษ์